LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jovović Nikola

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Krstić

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Veselin i Aleksandar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Veselin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lagator Vasilije

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Miljenović Aleksandar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Saša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Danijela, Stanka i Ana i Ivanović Vidosava

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Nikola

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Rako

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Raičević Branislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Mirko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ross Milosava

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Rudović Dejan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šofranac Marko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Boško i Milivoje

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Čedomir 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Čedomir

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Josipa

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Nada

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 1

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 3

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vulaš Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vušurović Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Zuber Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Krsto

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju -Borilović Marta

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Milutin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Ratko 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Ratko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Saša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Zagorka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bošković Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čavor Gojko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čavor Zoran

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gardašević Neđeljko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gazivoda Željko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jović Boško

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018