LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Mirko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Senka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mrđenović Vojislav i Vjera

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Milorad

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popivoda Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Vesna i Bratislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Miodrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Ratko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Rudović Rajko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Sekulić Ljiljana

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Simović Miloš

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stevović Senka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Srđan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Tatar Puniša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujić Dušan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Miodrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukićević Jovica

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuletić Đuro

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuletić Pavle

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vušurović Milorad

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Grujičić Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Veselin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Željko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Batrićević Boban

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Batrićević Nikola

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Batrićević Vido

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Boris

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Branko, Nikola i Marko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanović Radovan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jovićević Luka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jovović Nikola

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Krstić

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Veselin i Aleksandar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Veselin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lagator Vasilije

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Miljenović Aleksandar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Saša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Danijela, Stanka i Ana i Ivanović Vidosava

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018