LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vuksanović Vuk

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Radivoje(1)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Radivoje(2)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Adžić Stanka

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Bigović Božidar

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Crnojević Ljiljana

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Janković Branka

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jeknić Rajko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jovanović Nikola

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Konatar Mirčeta

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Konatar Veroljub

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Vojislav

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Milivoje i Vojislav

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Otašević Željko i Milorad

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Šuković Milija

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Udovičić Vasilije

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vučković Boris i Dejan

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Biljana

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Božidar

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vukićević Varvara

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Gardašević Miloš

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Lagator Vido

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Milivoje

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Nikola

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Milošević Janko (1)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Milošević Janko (2)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pavićević Đoko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Peruničić Srđan

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Proročić Milenko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Radulović Danijela

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Todorović Zoran (1)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Todorović Zoran (2)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Uskoković Vaso

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vulević Zoran

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Bracanović Čedomir

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Dapčević Žarko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Pavle

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Milanović Milorad

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Mudreša Đorđije, Dragutn, Ilija i Vido

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Mudreša Ilija

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018