LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Perica

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Stane

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Velimir, Milorad,Dragiša i Radosav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ćosović Radislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dajković Stanko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dapčević Vojislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đuričković Marina

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gazivoda Nebojša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Glendža Duško 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Glendža Duško

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jablan Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jabučanin Milo 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jabučanin Milo

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Janković Veljko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jovanović Andrija i Božidar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Milenko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kato Janoš

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Konstantinović Vasilije

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Krivokapić Branko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Latković Vido

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Maksimović Sonja

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Bojan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Marjan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Pavle

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Dejan, Radoman Danijela i Milošević Mirko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Milivoje

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Mijat

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Mirko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Senka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mrđenović Vojislav i Vjera

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Milorad

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popivoda Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Vesna i Bratislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Miodrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Ratko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Rudović Rajko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Sekulić Ljiljana

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Simović Miloš

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stevović Senka

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018