LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mugoša Aco

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Nikolić Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Obermayer Vesna

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ognjanović Željko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Niko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Dušan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Senka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šofranac Irena

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Spasić Marina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Spasić Predrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanković Milenka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vučković Radovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujačić Radomir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Boris

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Filip

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Uroš

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Veselin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Aleksandar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Dušan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuković Dragan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Živković Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Vesko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bigović Milutin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bogdanović Miodrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Perica

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Stane

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Velimir, Milorad,Dragiša i Radosav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ćosović Radislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dajković Stanko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dapčević Vojislav

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đuričković Marina

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gazivoda Nebojša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Glendža Duško 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Glendža Duško

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jablan Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jabučanin Milo 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jabučanin Milo

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018