LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Nada

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 1

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vladimir 3

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vulaš Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vušurović Ivan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Zuber Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Krsto

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju -Borilović Marta

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Milutin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Ratko 2

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Ratko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Saša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Zagorka

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bošković Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čavor Gojko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čavor Zoran

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gardašević Neđeljko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gazivoda Željko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jović Boško

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Vjera

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kojić Dragana

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lagator Marko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Slađana

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Boris

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mihaljević Nikola

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Petar

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Ranko

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Parača Miodrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Nataša

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Mirjana

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Rajković Miladin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Rakočević Aleksandar i Predrag

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Sjekloća Dimitrije

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Todorović Gorčin

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujanović Momčilo

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Blažo

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Dragan

12/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Nikola

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018