LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Gazivoda Svetozar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanišević Zoran

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Peđa i Svetlana

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Peđa, Svetlana i Biserka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Svetlana i Biserka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jabučanin Vladislav

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Janković Milena

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jovanović Žarko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Marko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Mirko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kapisoda Mihailo

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kopitović Senka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kuševija Niko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kustudić Božidar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Lješković Stanislava

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Lopičić Petar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Nikola i Veselin

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Miodrag

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Moštrokol Jovan

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Nadarević Goran

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Neziraj Fatima

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pejanović Nikola i Mladen

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pejanović Radmila

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Piletić Dušan

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Blažo

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Miladin

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Stanislavka(1)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Stanislavka(2)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Radoman Miodrag(1)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Radoman Miodrag(2)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Radoman Miodrag(3)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Radoman Miodrag(4)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Roganović Slobodan

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Šakić Boro

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Sukačev Gordana

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Tatar Dragutin

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Tatar Milena i Vujović Mirko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan i Željko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Ljubomir

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Rajko

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018