LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Radule (1)

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Radule (2)

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radunović Branko

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radunović Marko (2)

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radunović Marko(1)

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Miodrag

19/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Danica

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Bogdanović Boro

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Bogdanović Kosta

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Božović Dragica

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Bugarin Laurenca

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Mihaljević Radovan

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radović Milan

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radović Vjera

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Radulović Zoran

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vučinić Vaso

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vukčević Miodrag

16/12/2022: Rješenje o odbijanju - Zuber Marko

16/12/2022: Rješenje o odbijanju-Gazivoda Savo

15/12/2022: Rješenje o legalizaciji-Drašković Rajko

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Begović Dušan

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Čavor Senka

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanišević Lazo

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Radovan

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Kavaja Miodrag

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Kavaja Mladen

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Lipovina Dejan

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Lješković Blažo

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Lješković Milorad

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Ivan

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Nani-Prom doo

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Novović Mirjana

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Luka

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Mirjana

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vučinić Dragan

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujanović Zoran

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Krsto

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Srđan, Danijela i Dalibor

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vulaš Miodrag

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018