LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

11/05/2022: Rješenje o odbijanju - Milanović Vojislav

11/05/2022: Rješenje o odbijanju - Perović Toja

11/05/2022: Rješenje o odbijanju - Ratković Vojislav

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Brajušković Nenad

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Đurković Mladen

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Đurović Žarko

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Kadija Predrag

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Laličić Nebojša

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Leković Budimir

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Marićević Dragan

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Vuk

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Perović Predrag

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Veselin

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Ražnatović Dejan

10/05/2022: Rješenje o odbijanju - Špadijer Petar

06/05/2022: Rješenje o legalizaciji - Lipovina Janko i Desanka

06/05/2022: Rješenje o legalizaciji - Vujović Blažo

06/05/2022: Rješenje o legalizaciji-Lipovina Janko i Lipovina Desanka

06/05/2022: Rješenje o legalizaciji-Vujović Blažo

04/05/2022: Rješenje o legalizaciji - Kažić Savo

04/05/2022: Rješenje o legalizaciji-Kažić Savo

11/04/2022: Rješenje o legalizaciji - Kaluđerović Pero

06/04/2022: Rješenje o legalizaciji - Lipovina Gojko

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Abramović Slavko

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jovanović Velimir, Danilo, Radmila, Ranka

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kapičić Ilija (2)

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kapičić Ilija(1)

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pajović Miodrag

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pejović Čedomir

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Sekulić Ljubiša

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vučinić Momo

22/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vuletić Neđeljka

22/03/2022: Rješenje o legalizaciji - Bracanović Čedomir

08/03/2022: Rješenje o odbijanju - Tomašević Miodrag

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Barać Ivana i Budimir

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Bracanović Vojislav

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Delić Milka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurašević Simo

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurović Zoran (2)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurović Zoran(1)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018