LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Krivokapić Branko

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Milošević Milivoje

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Roganović Miodrag

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Roganović Ratko

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Rudović Rajko

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Stojanović Srđan

27/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vuletić Pavle

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Banović Željko

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Glendža Duško (1)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Glendža Duško (2)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Janković Veljko

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Kadija Krstić

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Kaluđerović Milenko

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Latković Vido

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Mrđenović Vojislav i Vjera

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Radović Vesna i Bratislav

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Simović Miloš

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Tatar Puniša

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujić Dušan

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Boško i Milivoje

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Čedomir (1)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Čedomir (2)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Ivana

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Vladimir (1)

26/06/2023: 26062023 Rješenje o odbijanju-Vujović Vladimir (2)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Vladimir (3)

26/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vukić Miodrag

14/06/2023: Rješenje o odbijanju- Ross Milosava

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Batrićević Boban

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Borilović Nikola

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Ivanović Radovan

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Jovićević Luka

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Kaluđerović Veselin i Aleksandar

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Kaluđerović Veselin

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Mirković Saša

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Pejović-Ivanović Danijela, Pejović Vidosava, Stanka i Ana

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Roganović Mirko

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Rudović Dejan

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Šofranac Marko

14/06/2023: Rješenje o odbijanju-Vulaš Dragan

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018