LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

06/09/2022: Rješenje o odbijanju - Vuković Tatjana

02/09/2022: Rješenje o legalizaciji-Mrvaljević Savo

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Abramović Novak

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Igor, Željko i Rajka

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Jovićević Milorad

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Leković Žarko i Željko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Marko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Pavićević Lidija

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Radonjić Ivan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Stanojević Zdravko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Marko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Bratičević Branko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Brkanović Biljana

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Budalić Milorad

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Cicmil Miladin

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Mihailo

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Zoran

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (1)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (2)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (3)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Vlado

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Nikolić Nikola

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ševaljević Dragutin

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Radovanka

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Veljko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukadinović Stojan

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukadinović Zoran

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukčević Slavko

09/08/2022: Rješenje o legalizaciji-Drecun Velimir

27/07/2022: Rješenje o legalizaciji-Ugrinovski Boban

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Bošković Petar

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Lagator Marko

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Ilija

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Banićević Blagota, Mitar i Radovan

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Čirgić Adnan

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Iličković Mihailo

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Jablan Nikola

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Marinović Damjan

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Mondial doo Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018