LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

01/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vukotić Ivan

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Adžić Ljubomir

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Adžić P Radovan

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Božović Ljubomir

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Janković Slavko

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Lješković Nebojša i Mladen

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Marinović Ljubica i Aleksandar

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Marinović Ljubica

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Miljenović Radosav

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Mitrović Milorad

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Mitrović Zoran

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Obermajer Vesna

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Ognjanović Željko

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Pavlićević Željko i Žarko

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Radonjić Dušan

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Radonjić Milo

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Radović Senka

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Radović Zoran

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Stanojević Marjan

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Stojanović Mladen

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Tomašević Ljubomir

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vučković Vido

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vujačić Radomir

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Filip

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Milorad

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Slavica

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vuksanović Dragica (1)

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vuksanović Dragica (2)

26/07/2023: Rješenje o odbijanju-Živković Petar

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Jovanović Nikola

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Adžić Vesko

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Damjanović Željko i Veselin

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Đurović Aleksandar

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Jovanović Andrija i Božidar

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Stanković Dragan

21/07/2023: Rješenje o odbijanju-Vukićević Ilija

04/07/2023: Rješenje o odbijanju-Banović Nada

04/07/2023: Rješenje o odbijanju-Đorđević Ranko

04/07/2023: Rješenje o odbijanju-Drecun Dimitrije

04/07/2023: Rješenje o odbijanju-Đurašković Vladislav (2)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018