Infrastrukturni projekti
Prijestonica Cetinje, kroz saradnju sa partnerskim institucijama, vodi čitav niz infrastrukturnih projekata. U nastavku, slijedi pregled realizovanih, tekućih, te predstojećih projekata gradske uprave u cilju unaprijeđenja infrastrukture na teritoriji Prijestonice Cetinje.
Zamjena javne rasvjete u istorijskom jezgru Prijestonice Cetinje uz primjenu elemenata energetske efikasnosti
Rekonstrukcija Dvorskog trga
Rekonstrukcija Njegoševe ulice
Rekonstrukcija Trga umjetnika
Gradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti
Gradnja novog saobraćajnog koridora na ulazu u grad
Gradnja JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje
Rekonstrukcija autobuske stanice
Rekonstrukcija gradske tržnice
Rekonstrukcija vodovodnog sistema Cetinja i ruralnog područja
Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
Analiza načina sakupljanja, transporta i odlaganja otpada iz Prijestonice Cetinje i priprema idejnog rješenja i tenderske dokumentacije za rehabilitaciju odlagališta ,,Vrtijeljka”
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018