Gradnja novog saobraćajnog koridora na ulazu u grad
(STATUS: ZAVRŠENO) Projekat gradnje novog saobraćajnog koridora na ulazu u grad počeo je 2012. godine, a okončan je 2015. Radovi su podrazumijevali gradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, kao i instalaciju nove vodovodne, atmosferske i kanalizacione mreže na svim lokacijama. Tokom 2013. godine, okončana je gradnja novog raskršća na magistralnom putu prema Podgorici i Budvi. Godinu kasnije, rekonstruisane su Grahovska i Mojkovačka ulica, a istovremeno je izgrađena nova saobraćajnica koja povezuje dvije navedene ulice. Tokom 2015. godine, rekonstruisana je i Ivanbegova ulica, a u završnoj fazi radova uslijedila je i rekonstrukcija dijela Grahovske ulice od Ivanbegove do magistralnog raskršća. Na svim ulicama, uz nove instalacije, postavljena je i energetski efikasna javna rasvjeta. Na taj način, Cetinje je dobilo savremen i funkcionalan saobraćajni ulaz u grad.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018