Gradnja JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje
(STATUS: ZAVRŠENO) U cilju promovisanja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihove socijalizacije i integracije u zajednicu na principima jednakih mogućnosti, Prijestonica Cetinje i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, tokom 2012. godine, počeli su rekonstrukciju objekata za potrebe funkcionisanja Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Radovi su završeni 2013. godine, te je Dnevni centar, uz sve savremene standarde, kao moderan socijalni servis, sa radom počeo tokom školske godine 2013/14.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018