Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
Shodno studiji izvodljivosti, postojećim kanalizacionim sistemom Cetinja, čija dužina iznosi 15.6 kilometara, obuhvaćeno je 55 odsto gradskog stanovništva. Uz to, u sistemu ne postoje crpne stanice i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, u razdoblju intenzivnih kiša, učestali su problemi sa odvođenjem atmosferskih voda, te nerijetko, u dijelu grada, dolazi i do poplava. Stoga, kao urgentna potreba, ukazala se gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje. Pripremne aktivnosti su u finalnoj fazi, te se očekuje kako će već u vremenski bliskom periodu početi i realizacija, kojom će biti riješen jedan od najizraženijih gradskih infrastrukturnih problema.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018