Rekonstrukcija vodovodnog sistema Cetinja i ruralnog područja
Nepouzdan i dotrajao vodovodni sistem, ključni je višedecenijski problem Cetinja. Procijenjeni gubici u vodovodnom sistemu, na nivou su od 80 odsto. Do 2011. godine, dnevne restrikcije u vodosnabdijevanju bile su učestale, no večernje restrikcije i dalje su na snazi. Vodovodni sistem, već duže, u potpunosti je nerentabilan, jer su zbog znatne visinske razlike vodoizvorišta u odnosu na potrošače, troškovi prepumpavanja vode drastični. Otud, projekat rekonstrukcije i rehabilitacije vodovodnog sistema baziran je na zamjeni najvećeg dijela opteme i vodovodne infrastrukture. Ključni cilj je dovođenje sistema u stanje koje će omogućiti stabilno i kontinuirano vodosnabdijevanje. Preliminarne aktivnosti rezultirale su ukidanjem ljetnjih dnevnih restrikcija, no ključni dio rekonstrukcije vodovodnog sistema biće realizovan zaključno sa 2014. godinom.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018