Izvjetaji - finansije

24/12/2021: PIR - za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: POP - za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: Krediti za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: BUZ - NEO za III kvartal 2021. godine

19/07/2021: BUZ - NEO za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: Krediti za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: POP - za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: PIR - za II kvartal 2021. godine

30/06/2021: Izvještaj o finansiranju redovnog rada političkih subjekata i finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima

26/01/2021: POP - za IV kvartal 2020. godine

26/01/2021: PIR - za IV kvartal 2020. godine

26/01/2021: Krediti za IV kvartal 2020. godine

26/01/2021: BUZ - NEO za IV kvartal 2020. godine

18/12/2020: BUZ-NEO za III kvartal 2020. godine

18/12/2020: Krediti - III kv. 2020

18/12/2020: PIR- za III kvaratal 2020. godine

18/12/2020: POP- za III kvartal 2020. godine

17/07/2020: BUZ-NEO za II kvartal 2020. godine

17/07/2020: POP za II kvartal 2020. godine

17/07/2020: PIR za II kvartal 2020. godine

17/07/2020: Krediti za II kvartal 2020. godine

25/06/2020: Izvještaj o finansiranju redovnog rada političkih subjekata i finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima

16/04/2020: Krediti za I kvartal 2020. godine

16/04/2020: PIR za I kvartal 2020. godine

16/04/2020: POP za I kvartal 2020. godine

16/04/2020: BUZ-NEO za I kvartal 2020. godine

27/01/2020: BUZ-NEO - IV kv. 2019

27/01/2020: Krediti - IV kv. 2019

27/01/2020: Izvještaj POP - 12.19

27/01/2020: PIR za IV kvartal 2019. godine

17/10/2019: Izvještaji POP

17/10/2019: Izvještaji PIR

17/10/2019: Izvještaji BUZ

17/10/2019: Izvještaji NEO

17/10/2019: Izvještaj o kreditnom zaduženju za III kvartal 2019. godine

12/07/2019: Izvještaj o kreditnom portfoliju za II kvartal 2019. godine

12/07/2019: Izvještaji za II kvartal 2019. godine.

16/05/2019: Izvještaj o kreditnom portfoliju za I kvartal 2019. godine

09/05/2019: 2018 - IV kvartal BUZ-NEO

09/05/2019: Izvještaj PIR 2018

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018