Zamjenici gradonačelnika

MILOŠ RAŽNATOVIĆ

Adresa: Bajova br. 2
Telefon: 382 (0)41 231 755
E-mail: milos.raznatovic@cetinje.me

Miloš Ražnatović rođen je 21. jula 1980. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer ekonomija javnog sektora, gdje je i magistrant.

U Ministarstvu ekonomije radio je kao samostalni savjetnik od 2009. do 2011. godine, a u Upravi lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje kao direktor od 2011. do 2012. godine.

Od oktobra 2012. do avgusta 2018. godine bio je izvršni direktor d.o.o. "Vodovod i kanalizacija Cetinje". Od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine bio je potpredsjednik, a potom, do februara 2019. godine, predsjednik Udruženja vodovoda Crne Gore. Značajan doprinos dao je i kao član radnih tijela Privredne komore Crne Gore.

Od juna 2018. godine predsjednik je Odbora direktora d.o.o. PROCON Podgorica - implementacione jedinice Ministarstva održivog razvoja i turizma, čiji je zadatak praćenje projekata za izgradnju komunalne infrastrukture koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

Međunarodni je rukometni sudija. Govori engleski jezik.

 

 

Boris

PETAR MARKOVIĆ

Adresa: Bajova br. 2
Telefon: 382 (0)41 231 755
E-mail: petar.markovic@cetinje.me

 

Mr Petar Marković rođen je 4. februara 1987. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu i srednju stručnu školu. Diplomu osnovnih studija stekao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru - smjer Menadžment u pomorstvu, a magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru Organizacijski menadžment.

Svoj radni angažman započeo je već od svoje sedamnaeste godine u oblasti hotelijerstva, vršeći pomoćne poslove recepcionera u hotelu „Grand“ na Cetinju. Nakon toga duži niz godina je obavljao više rukovodećih funkcija u nekoliko privrednih društava.

Od 2014. godine bio je izvršni direktor preduzeća „Cetinje motors“ DOO.

2017. godine postaje Stručni saradnik za saradnju sa lokalnim zajednicama u Nacionalnim parkovima Crne Gore, a 2018. stupa na funkciju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje.

Učesnik je velikog broja konferencija, seminara, okruglih stolova i drugih stručnih i naučnih skupova iz raznih oblasti u zemlji i inostranstvu.

Iza sebe ima dugogodišnje radno iskustvo i dobrovoljan je davalac krvi.

Tečno govori engleski jezik, a služi se turskim i italijanskim jezikom.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018