Zamjenici gradonačelnika

Ana Novović

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: ana.novovic@cetinje.me

Rođena je 10.06.1989. godine na Cetinju đe je završila osnovnu i srednju školu. U rodnom gradu se bavila volonterskim i profesionalnim radom u NVO ,,Razvitak“ koja se bavi radom sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju. Stručno osposobljavanje završava u JZU OB ,,Danio I“, đe kasnije biva profesionalno angažovana. Takođe, radila je u  PZU ,,Moj lab“, privatnoj firmi Rokšped i turističkoj agenciji ,,Sanda tours“.
Nakon završetka Fakulteta za političke nauke, smjer Evropskih studija, stručno osposobljavanje obavlja u Prijestonici Cetinje.
Pored maternjeg crnogorskog jezika, govori engleski i italijanski jezik. Poznaje rad na računaru u sklopu osnovnih MS office paketa i internet komunikacije.
Na mjesto zamjenice gradonačelnika imenovana je 22.08.2022. godine.

 

 

Miloš Mudreša

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: milos.mudresa@cetinje.me

Rođen na Cetinju 21.09.1978. godine đe je završio osnovnu i srednju školu. Zavrsio je fakultet za menadžment - smjer bankarstvo, finansije i računovodstvo.

Govori engleski jezik i dobro poznaje rad na računaru.

Radno iskustvo

Svoju radnu karijeru koju počinje 2003. godine gradi kroz bankarski sektor počevši od Komercijalne banke AD Budva, zatim Hipotekarne, Opportunity Bank odnosno Erste Banke, Societe Generale Montenegro Banke i NLB Banke. Skoro 10 godina je bio regionalni direktor u Societe Generale banke.

Za Zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje imenovan je 11.05.2022. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018