Uspostavljanje višenamjenskog kompleksa „Marina Abramović Community Center Obod Cetinje“
Na prostoru nekadašnjeg giganta elektroindustrije „Oboda“, koji se prostire na površini od 130.000m2 sa pratećom infrastrukturom, planirano je uspostavljanje različitih kulturnih, umjetničkih, turističkih i privrednih sadržaja sa ciljem privlačenja poznatih brendova i stranih investitora, a sve u saradnji sa poznatom umjetnicom Marinom Abramović. MACCOC će biti multifunkcionalno mjesto predviđeno za proizvodnju, distribuciju i prikazivanje, te razvoj različitih umjetničkih formi. Takođe, pored kulturnih aktivnosti cilj je i da se kroz realizaciju projekata iz oblasti preduzetničke ekonomije, određenih klastera sitne proizvodnje, biznis inkubatora i drugih sadržaja ekonomskog karaktera, doprinese aktivnom zapošljavanju lokalnog stanovništva. Master plan budućeg višenamjenskog centra već je kreiran, te slijedi sam proces uspostavljanja „Marina Abramović Community Center Obod Cetinje“.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018