Valorizacija Lipske pećine
Lipska pećina, koja se nalazi u zaseoku Lipa u Dobrskom selu, spada u grupu etažnih speleoloških objekata. Dosad istražena dužina pećinskih kanala iznosi 3.5 kilometara, a njen položaj i blizina Cetinju, uslovile su da pojedini djelovi još u prošlom vijeku budu uređeni za turističke posjete. Projekat valorizacije i Lipske pećine podrazumijeva njenu adaptaciju i aktiviranje u turističke svrhe. Tokom 2013. potpisan je Ugovor o javno-privatnom partnerstvu između Prijestonice Cetinje i DOO "Lipska pećina", te će pećina biti otvorena za posjete počev od 2014. godine.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018