„Cetinje – siguran grad“
Implementacijom projekta „Cetinje – siguran grad“, nadzor kulturnih dobara, javnih površina i prometa saobraćaja na gradskom području, u znatnoj je mjeri poboljšan. Instalacijom video nadzora na nizu lokacija, a u skladu sa svim zakonskim odredbama koje uređuju pomenutu oblast, povećana je bezbjednost pravnih i fizičkih lica, te posjetilaca Cetinja. Na najznačajnijim lokacijama u gradu, otud, danas se nalazi oko 30 video kamera.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018