Gradnja žičare Kotor – Lovćen – Cetinje
Najduža turistička žičara na svijetu povezivaće Cetinje sa Bokokotorskim zalivom i predstavljaće posve nov, savremen i atraktivan segment turističke ponude Crne Gore. U sferi turizma, žičara ne samo da će predstavljati centralni projekat za područje Cetinja i Boke, već i za Crnu Goru. Projektom je predviđena gradnja žičare duge 15 kilometara, sa četiri stanice, a vožnja od Kotora do Cetinja trajaće 43 minuta. Tender za izbor privatnog partnera na pomenutom projektu biće raspisan tokom 2014. godine.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018