Valorizacija potencijala na području NP „Skadarsko jezero“ i „Lovćen“
Među projektima gradske uprave, koji će biti realizovani kroz saradnju sa Turističkom organizacijom Prijestonice Cetinje i drugim institucijama, nalazi se i niz aktivnosti vezanih za područje nacionalnih parkova „Skadarsko jezero“ i „Lovćen“. U tom pogledu, prije svega, treba pomenuti gradnju eko naselja u Rijeci Crnojevića, organizaciju Festivala zdrave hrane u Rijeci Crnojevića, revitalizaciju jednog od 14 mlinova u selu Poseljani, „Povratak zelenom“, „Škola u prirodi“, te podršku lokalnim proizvođačima u pravcu unaprijeđenja i plasmana autentičnih proizvoda u zaštićenom području, kako u NP „Lovćen“, tako i u NP „Skadarsko jezero“.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018