Opšta bolnica “Danilo I”

Bolnica “Danilo I” otvorena je 1873. godine, a sa radom je počela 1875. Riječ je o najstarijoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Nova bolnička zgrada, u kojoj pomenuta ustanova i danas djeluje, izgrađena je 1964. godine.

Opšta bolnica “Danilo I” danas je zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i obavlja opštu bolničku, te specijalističko – konsultativnu djelatnost, uz odgovarajuće ambulantne i laboratorijske jedinice.

U okviru bolnice danas funkcioniše niz jedinica – odjeljenje za interne bolesti, odjeljenje opšte hirurgije, odjeljenje za anesteziju i reanimaciju sa intenzivnom njegom, odjeljenje za otologiju sa kabinetom za audiologiju i odsjekom za oftamologiju, odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, odjeljenje za dječje bolesti sa specifičnom njegom, te dijagnostički kabineti za radiologiju, transfuziologiju, endoskopiju i biohemijsku laboratoriju.

Odnedavno, na Cetinju djeluje i Odjeljenje za humanu reprodukciju.

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja – Cetinje

Dom zdravlja – Cetinje smješten je u neposrednoj blizini Opšte bolnice “Danilo I”. U sklopu pomenute institucije, djeluje više jedinica – služba osnovne zaštite sa terenskim ambulantama, dispanzer medicine rada, dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu, dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena, služba kućnog liječenja, polivalentna patronaža, dispanzer za zdravstvenu zaštitu djece, služba hitne pomoći, služba za stomatološku zaštitu, služba za laboratorijsku dijagnostiku, RTG služba, služba za mikrobiologiju, virusologiju i parazitologiju, služba sanitarne hemije, dispanzer za mentalno zdravlje i specijalističke ambulante (internistička, hirurška, ortopedska, urološka, oftamološka i ORL).