ŽIVOTNA SREDINA

25/10/2023: Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

19/10/2023: Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko - građevinskog kamena na ležištu "Milošev krš" i obavještenje o javnom uvidu i javnoj tribini

16/10/2023: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

02/10/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi, javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

14/09/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi, javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

11/08/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

28/06/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat SE Čevo

23/06/2023: Obavještenje o izdatom Rješenju i Rješenje o ekološkoj saglasnosti

19/06/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat SE- Prediš

10/05/2023: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata i obavještenje o javnoj raspravi

05/04/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i Javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Objekat za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina

17/01/2023: Elaborat o procjeni uticaja KUK

17/01/2023: Obavještenje o javnom uvidu i javnoj tribini

23/12/2022: Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, Rješenje o ekološkoj saglasnosti i Obavještenje o donijetom Rješenju

15/12/2022: Javna Knjiga 100

15/12/2022: Rješenje - Javna knjiga 100

09/12/2022: Obavještenje o donijetom Rješenju

09/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Javnoj tribini i Elaborat restoran Kuk - privremeni objekat

05/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

05/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

01/12/2022: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za Rekonstrukciju vodovodne infrastrukture Cetinja

09/11/2022: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini za Solarnu elektranu

09/11/2022: Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu SE Čevo

01/11/2022: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini

25/10/2022: Obavještenje o donijetom Rješenju

11/10/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

07/09/2022: Obavještenje o javnom uvidu i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Čukače na životnu sredinu

22/07/2022: Obavještenje o javnom uvidu

22/07/2022: Dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

11/07/2022: Rješenje "MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS"

05/07/2022: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Žičare

01/07/2022: Dokumentaciju za odlučivanje za eko hotel i etno selo i Obavještenje o javnom uvidu

07/06/2022: Javni uvid u Dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za izgradnju Žičare Kotor - Lovćen i Zahtjev za odlučivanje

03/06/2022: Zahtjev Eko hotel i Etno selo i Javni uvid u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

12/05/2022: Obavještenje o donijetom Rješenju

12/05/2022: Obavjestenje o javnoj raspravi i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

26/04/2022: Obavještenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i Dokumentacija za odlučivanje

13/04/2022: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

06/04/2022: Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata Jovan Đurašković

05/04/2022: Javni uvid u Dokumentaciju za odlučivanje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018