Izvjetaji - finansije

24/01/2024: POP za IV kvartal 2023. godine

24/01/2024: PIR za IV kvartal 2023. godine

24/01/2024: BUZ - NEO za IV kvartal 2023. godine

24/01/2024: Krediti za IV kvartal 2023. godine

17/10/2023: Krediti za III kvartal 2023. godine

17/10/2023: PIR za III kvartal 2023. godine

17/10/2023: POP za III kvartal 2023. godine

17/10/2023: BUZ - NEO za III kvartal 2023. godine

21/07/2023: BUZ - NEO za II kvartal 2023. godine

21/07/2023: POP za II kvartal 2023. godine

21/07/2023: PIR za II kvartal 2023. godine

21/07/2023: Krediti za II kvartal 2023. godine

18/04/2023: PIR za I kvartal 2023. godine

18/04/2023: POP za I kvartal 2023. godine

18/04/2023: BUZ - NEO za I kvartal 2023. godine

31/01/2023: PIR za IV kvartal 2022. godine

31/01/2023: POP za IV kvartal 2022. godine

31/01/2023: BUZ - NEO za IV kvartal 2022. godine

26/10/2022: PIR za III kvartal 2022. godine

26/10/2022: POP za III kvartal 2022. godine

26/10/2022: BUZ - NEO za III kvartal 2022. godine

18/04/2022: Krediti za I kvartal 2022. godine

18/04/2022: PIR za I kvartal 2022. godine

18/04/2022: POP za I kvartal 2022. godine

18/04/2022: BUZ - NEO za I kvartal 2022. godine

07/02/2022: Krediti za IV kvartal 2021. godine

07/02/2022: BUZ - NEO za IV kvartal 2021. godine

07/02/2022: PIR za IV kvartal 2021. godine

07/02/2022: POP za IV kvartal 2021. godine

24/12/2021: PIR - za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: POP - za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: Krediti za III kvartal 2021. godine

24/12/2021: BUZ - NEO za III kvartal 2021. godine

19/07/2021: BUZ - NEO za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: Krediti za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: POP - za II kvartal 2021. godine

19/07/2021: PIR - za II kvartal 2021. godine

30/06/2021: Izvještaj o finansiranju redovnog rada političkih subjekata i finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima

26/01/2021: POP - za IV kvartal 2020. godine

26/01/2021: PIR - za IV kvartal 2020. godine

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018