Adresa: Bajova 2 (kancelarije 115, 116, 121, 122)
Telefon: 041 241 216 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

 Sekretarka:

Ana KAVAJA
Telefon: 067 628 223
E- mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Prijestonice Cetinje obavlja poslove koji se odnose na oblast kulture i sporta.

Riječ je o organu uprave čije je djelovanje vezano za razvoj i unaprijeđenje kulture i sporta, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije, bibliotekarstvo, kulturno – umjetnički amaterizam, ostvarenje različitih vidova saradnje u oblasti kulture, čuvanje, zaštitu, održavanje i vođenje evidencije i registra spomen – obilježja, vođenje evidencije kulturnih dobara i izradu godišnjeg programa podizanja spomen – obilježja, stvaranje uslova za razvoj i unaprjeđenje sporta djece, omladine i građana, školskih, studentskih i masovnih sportova, aktivnosti lica sa identitetom, organizaciju rada ustanova iz oblasti sporta i podršku u organizaciji sportskih manifestacija međuopštinskog i međunarodnog značaja, dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta.

Sekretarijat se bavi izradom godišnjeg programa kulturnih i sportskih manifestacija, aktivnostima vezanim za stvaranje uslova za rad ustanova kulture na nivou Prijestonice Cetinje, te dodjelom nagrada i priznanja iz oblasti kulture i sporta.

Sekretarijat, u skladu sa zakonom, priprema prijedloge, mišljenja i sugestije u postupku donošenja nacionalnog programa iz oblasti kulture i sporta i daje mišljenja amaterskim sportskim klubovima na elaborate o transformaciji.

 

Takođe, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade bavi se osnivanjem lokalnih javnih emitera i ustanova iz oblasti kulture. Pomenuti organ uprave daje mišljenje i priprema prijedloge akata o davanju saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji ustanova i preduzeća čiji je osnivač Prijestonica Cetinje. Takođe, Sekretarijat daje mišljenje i predlaže mjere u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih ustanova i preduzeća koji se dostavljaju Skupštini Prijestonice Cetinje i gradonačelniku.

Sekretarijat ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama u oblastima iz djelokruga svojih nadležnosti, priprema mišljenja i izjašnjenja povodom inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti lokalnih propisa koji se tiču kulture, sporta i mladih i vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz pomenutih oblasti.