Javne rasprave i objave

06/03/2021: Prijava kandidata za nezavisnog procjenjivača za 2021. godinu

15/02/2021: Program javne rasprave, Zaključak i Nacrt Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje

12/02/2021: Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2020-2021 godina

11/02/2021: Program javne rasprave, Zaključak, Studija revizije i Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra ,,Park u dvorištu Dječje bolnice"

11/02/2021: Program javne rasprave, Zaključak, Studija revizije i Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra ,,Park 13. jul"

11/02/2021: Program javne rasprave, Zaključak, Studija revizije i Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra ,,Njegošev park"

08/02/2021: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

26/01/2021: Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih subjekata za 2021. godinu

26/01/2021: Prijavni obrazac

25/01/2021: Pravilnik o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima o sufinansiranju sporta u Prijestonici Cetinje

22/01/2021: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

22/01/2021: Saglasnost roditelja za putovanje maloljetnog dijeteta

19/01/2021: Rješenje o obrazovanju Komisije za dodjelu godišnjeg priznanja iz oblasti sporta u Prijestonici Cetinje za 2020. godinu

05/01/2021: PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ELABORATA O PARKING ZONAMA U PRIJESTONICI CETINJE

05/01/2021: ELABORAT O PARKING ZONAMA U PRIJESTONICI CETINJE

30/12/2020: Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021. godinu

30/12/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice Cetinje

22/12/2020: Rang lista - RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA PO OSNOVU PRAVA NA SOCIJALNO STANOVANJE

08/12/2020: Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi na Nacrt Odluke o budžetu Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

05/12/2020: Javni poziv za davanje porodične stambene zgrade u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje

01/12/2020: Obavještenje sportskim organizacijama sa teritorije Prijestonice Cetinje 2020

01/12/2020: PRAVILNIK o kriterijumima za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta

01/12/2020: Obrasci za dodjelu godisnjih priznanja 2020

01/12/2020: Javni poziv i obrazac za predlaganje predstavnika NVO

13/11/2020: Konačna rang lista

13/11/2020: Odluka o dodjeli Studentske nagrade za 2019-2020

09/11/2020: Obavještenje o Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice za 2021. godinu

09/11/2020: Rang lista - Studentska nagrada

03/11/2020: Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o budžetu Prijestonice za 2021. godinu

03/11/2020: Predlog Odluke o budžetu Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

03/11/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o budžetu Prijestonice za 2021. godinu

03/11/2020: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2020/2021. godinu u Prijestonici Cetinje

03/11/2020: Rang lista stipendije za studijsku 2020/2021. godinu

29/10/2020: Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

29/10/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

29/10/2020: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/10/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

28/10/2020: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

28/10/2020: Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

26/10/2020: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu studentske nagrade za 2019/2020. godinu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018