Javne rasprave i objave

05/10/2020: Rješenje o imenovanju Komisije

18/09/2020: Izvještaj sa Javne rasprave sa primjedbama i odgovor na iste

14/09/2020: PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2021. GODINU

14/09/2020: NACRT PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2021. GODINU

02/09/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

14/08/2020: Obavještenje o održavanju Javne rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice za period od 2020. godine do 2025. godine

14/08/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2020-2025. godina

14/08/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020.- 2025. godine

14/08/2020: Nacrt Lokalnog akcionog plana biodiverziteta

10/08/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

07/08/2020: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

07/08/2020: Obavještenje o postavljanju tabli sa nazivima ulica

06/08/2020: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

06/08/2020: Prijavni formular za besplatno učenje italijanskog jezika

30/07/2020: Javni poziv za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Prijestonici Cetinje

27/07/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

15/07/2020: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

10/07/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

06/07/2020: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - DOO LUKA S BET

06/07/2020: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - DOO LUNATEX

22/06/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

08/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Nacrt Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO

05/05/2020: Nacrt Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

30/04/2020: Anketa koja se sprovodi zbog potrebe uključenja javnosti u proces izrade LAPB Prijestonice Cetinje za period 2020-2025

22/04/2020: Kadrovski plan Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

25/03/2020: Izvještaj o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2019-2021 godine

25/02/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti i Program održavanja javne rasprave

20/02/2020: Uprava lokalnih javnih prihoda - DOO HITEK MONTENEGRO

17/02/2020: Uprava lokalnih javnih prihoda - DOO "PREMIA"

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018