Javne nabavke

10/06/2020: Odluka o obustavljanju postupka - Baterijski razvalni alat

10/06/2020: Odluka o obustavljanju postupka - Izvođenje radova na izgradnji kapele na Čevu

05/06/2020: Odluka o obustavljanju postupka - Izrada tehničke dokumentacije

02/06/2020: Ugovor Partija 2 - Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u Katunskoj nahiji

28/05/2020: Ugovor Partija 1 - Unapređenje puteva u gradskom području

28/05/2020: Ugovor Partija 3 - Unapređenje lokanih i nekategorisanih puteva u Riječkoj nahiji

28/05/2020: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti

25/05/2020: Ugovor - nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ulice Aleksandra Puškina

25/05/2020: TD za nabavku i ugradnju mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje

20/05/2020: Tenderska dokumentacija - Nabavka mobilijara u parku "13. jul"

14/05/2020: Ugovor - Nabavka novog motornog vozila

11/05/2020: Ugovor - Rekonstrukcija ul. Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje "Gipos"

06/05/2020: Tenderska dokumentacija za nabavku opreme - baterijski razvalni alat za udese

06/05/2020: Tenderska dokumentacija za nabavku robe - vatrogasna odijela za prilaz vatri

05/05/2020: Izmjena i dopuna plana nabavki male vrijednosti za 2020. godinu

05/05/2020: Odluka o izboru - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

04/05/2020: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabavka novog motornog vozila za unapređenje rada javnih službi

30/04/2020: Tenderska dokumentacija - Izvođenje radova na izgradnji kapele na Čevu

30/04/2020: Tenderska dokumentacija za pružanje usluga - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne infrastrukture Cetinja

30/04/2020: Dopuna plana nabavke male vrijednosti

16/04/2020: Dopuna plana nabavki male vrijednosti za 2020. godinu

16/04/2020: Izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu

15/04/2020: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina

15/04/2020: Ugovor - Nabavka transport i ugradnja kovane ograde

07/04/2020: Ugovor - Izrada tehničke dokumentacije na izgradnji i rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u naselju "Donji kraj"

01/04/2020: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga

31/03/2020: Izmjena Tenderske dokumentacije Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

30/03/2020: Pojašnjenje tenderske dokumentacije za unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

24/03/2020: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - nabavka mobilijara u Njegoševom parku

24/03/2020: ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - nabavka mobilijara u parku 13. jul

24/03/2020: Ugovor o nabavci robe RTG aparat - hitna nabavka

17/03/2020: Izmjena tenderske dokumentacije Rekonstrukcija ul. Aleksandra Puškina

16/03/2020: Tenderska dokumentacija - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

11/03/2020: TD - Nabavka novog motornog vozila za unapređenje rada javnih službi

10/03/2020: Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu

06/03/2020: Izmjena TD Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina

06/03/2020: Pojašnjenje TD Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina

05/03/2020: Pojašnjenje TD Izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga

04/03/2020: Pojasnjenje TD Izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga

03/03/2020: Pravilnik za postupanje Prijestonice Cetinje prilikom sprovođenja hitnih nabavki

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018