Dokumenta

Dokumenta

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pečatima

22/03/2019: DNEVNI RED ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE

12/03/2019: DOPIS CRNVO ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJA

12/03/2019: RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA CRNVO

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA PLANIRANE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

12/02/2019: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta Prijestonice za period od 01.01. do 31.03.2019. godine

12/02/2019: DNEVNI RED PO HITNOM POSTUPKU ZA IX SJEDNICU SKUPŠTINE

12/02/2019: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. god.

12/02/2019: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

12/02/2019: PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2019. GODINU

12/02/2019: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU POLJOPRIVREDE

12/02/2019: ZAKLJUČAK O PRIHVARTANJU INFORMACIJE O OBIMU I STRUKTURI PRIVREDNIH DJELATNOSTI

12/02/2019: DNEVNI RED ZA VIII SJEDNICU SKUPŠTINE

01/02/2019: DNEVNI RED PO HITNOM POSTUPKU ZA IX SJEDNICU SKUPSTINE

01/02/2019: Odluka o potvrđivanju odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta prijetsonice za period od 01.01 do 31.03.2019. godine

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za MEDJUOPSTINSKU I MEDJUNARODNU SARADNJU

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za planiranje i uredjenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za fiansije i privredni razvoj

01/02/2019: RJEŠENJE o razrješenju člana u odboru za FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

01/02/2019: RJEŠENJE o razrješenju člana u odboru za MEDJUOPŠTINSKU I MEDJUNARODNU SARADNJU

01/02/2019: RJEŠENJE o razrješenju člana u odboru za PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

15/01/2019: EVIDENCIJA O RADU ODBORNIKA ZA 2018. GODINU

14/12/2018: DNEVNI RED ZA VIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

14/11/2018: Rješenje doneseno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-004/18-UPI 4

14/11/2018: Rješenje doneseno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-004/18-UPI 4

08/11/2018: Zaključak o prihvatanju Informacije o izmjeni i dopuni programa razvoja Prijestonice i Program razvoja Prijestonice za 2019. godinu

08/11/2018: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Narodnom muzeju Crne Gore galeriji "Atelje Dado"

08/11/2018: Odluka o besplatnim udžbenicima za prva tri razreda osnovnog obrazovanja

08/11/2018: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2018/2019. godinu

08/11/2018: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje

08/11/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

08/11/2018: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora Prijestonice Cetinje

18/10/2018: DNEVNI RED ZA VII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

05/10/2018: Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018