Program rada

PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2014. GODINU

PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2012. GODINU

PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2011. GODINU


SKUPŠTINSKI SAZIVI

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018