LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vukić Vojislav (2)

04/01/2021: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

04/01/2021: Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

04/01/2021: Obrazac 1 - Zahjtev za legalizaciju bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 2 - Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 3 - Izvještaj revidenta o postojanju bespravnog objekta na orto foto snimku

04/01/2021: Obrazac 4 - Izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa planskom dokumentacijom

04/01/2021: Obrazac 5 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost do 500m2

04/01/2021: Obrazac 6 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost preko 500m2

04/01/2021: Obrazac 7 - Izjava vlasnika da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima

04/01/2021: Obrazac 8 - Zahtjev za otkup zemljišta

Dokumentacija - legalizacija

Rješenja o legalizaciji

10/11/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Velimir

04/11/2023: Rješenje o odbijanju-Arsović Nenad

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Dragojević Radomir

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Eurogum Cetinje

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Hipotekarna banka ad Podgorica

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Janković Labud

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Kadija Milo

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Krivokapić Spasoje

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Mandić Vesko

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Martinović Marko

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Martinović Vido

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Nikolić Miroslav

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Paović Ilija

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Pavićević Božidar

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Pavlićević Dijana

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Perišić Milijana

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Popović Radmila

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Radoičić Momčilo

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Radulović Filip

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Stanojević Ilija

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Stevović Miloš

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Stojanović Veselinka (1)

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Stojanović Veselinka (2)

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vodovod i kanalizacija Cetinje

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vojvodić Miloš

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vujović Miloš

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vukić Ljubinka

19/09/2023: Rješenje o odbijanju-Vukić Vojislav (1)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018