Poziv za stručne saradnike u Eko biznis centru Cetinje

Eko biznis centar Cetinje objavljuje poziv za stručne saradnike-mentore koji će pružati podršku preduzećima, preduzetnicima i onima koji namjeravaju da započnu sopstveni biznis.

U cilju jačanja svojih kapaciteta,  pružanja usluga klijentima na višem nivou i formiranja mreže saradnika koji bi mogli pomoći postizanju misije Centra, u toku je formiranje baze stručnih saradnika koji će pružiti podršku preduzetnicima sa posebnim fokusom na incijative koje imaju pozitivan efekat na unapređenje zelene ekonomije.

Oblasti za koje se stručni sardnici mogu prijaviti su: finansijsko upravljanje u biznisu; finansije i računovodstvo; eksterno finansiranje (zajmovi i bespovratna sredstva) i nabavke; razvoj proizvoda, promocija, marketing i umrežavanje; zakonska regulativa – poreski sistem, zapošljavanje, lokalni propisi; ljudski resursi; ICTehnologije u biznisu.

Fokus saradnje sa Centrom biće na kombinaciji volonterskog i plaćenog angažmana. Od kandidata se očekuje da uz navedenu cijenu za svoje mentorske / konsultantske usluge po satu ili danu, navedu i vrijeme za koje bi volonterski pružali svoje usluge. Minimalno se očekuje da volonterski usluge budu izvršene u trajanju od 2 sata sedmično u toku 1 godine.

Zainteresovani kandidati za navedene oblasti moraju dostaviti sledeće:

 • Usluge koje nudi klijentima / oblast(i) za koju aplicira
 • Ažuriranu biografiju (CV)

Potrebno je navesti kontak podatke, radnu biografiju sa tačnim zaduženjima i poslovima koju su obavljali ili obavljaju i u kom periodu, relevantno konvencionalno i neformalno obrazovanje, kao i sve relevantne dodatne informacije.

 • Spisak referentnih projekata/angažmana u poslednih 5 godina

U nastavku je formular koji je potrebno popuniti informacijama o prethodnim angažmanima sa kontaktima referentnih osoba.

 • Cjenovnik ponude za svoje usluge koje nisu dio volontersog rada

Potrebno je jasno navesti jedinicu mjere: satnica / dnevnica i ukupni iznos na mjesečnom nivou u tom kontekstu, kao i cijenu za individualni ili grupni rad sa klijentima. Navesti predloženo trajanje volonterskog rada.

Kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

 • Završen fakultet,
 • Minimum 5 godina relevantnog profesionalnog iskustva
 • Angažman na sličnim poslovima, poželjno na poslovima u oblasti ekologije i održivog razvoja
 • Prednost je prethodno iskustvo u mentoringu, biznis savjetovanju
 • Mogućnost efektivnog rada i u uslovima kraćih vremenskih rokova, kao i preuzimanje određenog nivoa odgovornosti
 • Mogućnost rada u timu, sposobnost donošenja odluka, komunikacijske vještine – pisana i usmena komunikacija
 • Poželjno je znanje engleskog jezika

Aplikaciju je potrebno poslati na e-mail: biznis.centar@cetinje.me, u naslovu / subject mail-a navesti: „Aplikacija za poziv za stručne savjetnike za Eko-biznis centar Cetinje“.

Odlučivanje će biti zasnovano na podacima navedenim u biografiji, uz mogućnost zakazivanja telefonskog ili online razgovora sa aplikantom, kako bi se otklonile eventualne nedoumice i postavila konkretna pitanja o angažmanu.

Rok za dostavljanje aplikacija je neograničen.

Tekst poziva za stručne saradnike, kao i aplikacioni formular možete preuzeti OVDJE.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018