Ministarstvo ekonomije objavilo Javni poziv za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu

MINISTARSTVO EKONOMIJE

objavilo je

JAVNI POZIV

za učešće u postupku dodjele sredstava za

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinuProgramom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu je predviđeno sprovođenje jedanaest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i četiri programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

1. Ministarstvo ekonomije poziva domaća privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 5,080 mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.
Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Takođe, omogućena je i on-line predaja zahtjeva.

Detalje poziva možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.mek.gov.me/vijesti/229959/Javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-Program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-za-2020-godinu.html

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018