DAN OTVORENIH VRATA PRIJESTONICE CETINJE

Obavještavamo sve privrednike i preduzetnike koji posluju na teritoriji Prijestonice Cetinje, da saglasno Odluci o utvrđivanju „Dana otvorenih vrata“ br. 01-039/20-172 od 05.02.2020. godine Prijestonica Cetinje organizuje „Dan otvorenih vrata“ 10.02.2020. godine (ponedeljak) u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i smanjenja biznis barijera, kao i veće saradnje privatnog i javnog sektora.

Svi zainteresovani privrednici i preduzetnici biće evidentirani na prijavnici gdje saopštavaju cilj svog dolaska, odakle će biti usmjereni prema odgovarajućem organu lokalne samouprave.

„Dan otvorenih vrata“ će se održavati svakog prvog ponedjeljka u kvartalu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018