Organizovan prvi Info dan kako započeti ili unaprijediti biznis

Centar za lokalni ekonomski razvoj i EU fondove Prijestonice Cetinje organizovao je prvi Info dan  za preduzetnike i fizička lica koja žele da započnu ili unaprijede svoj biznis.

Prisutnima su predstavljeni svi dostupni servisi, kao i pomoć koju Centar nudi preduzetnicima, od formiranja biznis ideje pa do registracije firme, uz fokus na savjetodavnu i mentorsku podršku kroz projekat „Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori”. Ovaj projekat zajednički finansiraju Globalni fond za životnu sredinu (GEF), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Investiciono-razvojni fond i Prijestonica Cetinje.

Pored mogućnosti da tri godine budu u Centru, predstavljene su i ostale povoljnosti koje ta ustanova  pruža zainteresovanima korisnicima. Tokom boravka u Centru korisnici će imati svoj prostor, kompjuter, plaćene režije, usluge virtuelne kancelarije i savjetodavnu pomoć mentora. U zavisnosti od veličine prostora, korisnici će plaćati zakup od 39 do 79 eura mjesečno u drugoj godini, dok će cijena za treću godinu biti uvećana za 25%.

V.D. direktora Centra za lokalni ekonomski razvoj i EU fondove Prijestonice Cetinje Miloš Ivanišević naveo je da je, imajući u vidu da je svaki biznis sam po sebi specifičan, u saradnji sa kancelarijom UNDP u Crnoj Gori obezbijeđena podrška na principu pojedinačnih konsultacija sa mentorima, kako bi se na pravi način pristupilo analizi i rješavanju problema u poslovanju različitih tipova biznisa.

Zainteresovanima će biti pružena podrška četiri eksterna mentora koji će, pored dva lokalna mentora, biti na konstantnom raspolaganju svima koji žele da osnuju sopstveni biznis, ali i onima koji žele da unaprijede poslovanje postojećeg biznisa.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018