Formulari i zahtjevi

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Centar za lokalni ekonomski razvoj i EU fondove

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade

Centar za informacioni sistem

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018