O birou

Građanski biro Prijestonice Cetinje sa radom je počeo 18. decembra 2012. godine. Riječ je o servisu zahvaljujući kojem je proces pružanja usluga građanima znatno pojednostavljen, a čime je, istovremeno, postignuta veća efikasnost gradske uprave pri realizaciji različitih procedura.

Građani Prijestonice Cetinje na šalteru Građanskog biroa mogu dobiti sve relevantne informacije o procedurama za koje su nadležni organi gradske uprave, te podnijeti formalne i neformalne zahtjeve, odnosno dokumentaciju.

Građanski biro obavlja djelatnosti vezane za prijem zahtjeva građana, njihovu obradu i sistematizaciju, pružanje informacija o ostvarivanju prava pred organima gradske uprave, izdavanje formulara i obrazaca, davanje uputstava, vođenje evidencije primljenih zahtjeva, ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, uručivanje rješenja i drugih akata strankama, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih, arhiviranje i čuvanje akata i druge poslove.

Uspostavljanjem nove internet prezentacije Prijestonice Cetinje, građani su u prilici da, posredstvom Građanskog biroa, zahtjeve organima gradske uprave proslijede i putem interneta.

Baza zahtjeva i drugih dokumenata u elektronskoj formi nalazi se na stranici Formulari i zahtjevi.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018