Prijestonica primjer uspješnog korišćenja sredstava iz EU fondova
15.04.2019

Napredak države na putu prema Evropskoj uniji mora biti adekvatno ispraćen razvojem svake lokalne zajednice, a Prijestonica Cetinje može poslužiti kao primjer opštine koja je uspješno iskoristila sredstva iz EU fondova za razvoj sopstvene infrastrukture i jačanje kapaciteta, ocijenjeno je tokom posjete glavnog pregovarača ALEKSANDRA DRLJEVIĆA Cetinju.

Drljević je, zajedno s pregovaračima za poglavlja 19 i 27, LJILJANOM SIMOVIć i SAšOM RADULOVIćEM, u okviru projekta „Evropski dan u tvom gradu", posjetio Cetinje, i sa gradonačelnikom ALEKSANDROM KAšćELANOM razgovarao o ulozi opština u pristupnim pregovorima i koristima od budućeg članstva. Glavni pregovarač i članovi pregovaračke strukture učestvovali su na javnoj debati „Uloga lokalnih samouprava u pristupnim pregovorima" i obišli projekat Vrtijeljka.

Glavni pregovarač je istakao da usvajanje evropskih standarda zahtijeva transformaciju cjelokupnog crnogorskog društva, a da je uloga lokalnih samouprava jedan od važnijih segmenata procesa evropske integracije.

„Korišćenje evropskih fondova je važno za izgradnju neophodnih administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta opština. Dosadašnjom realizacijom projekata iz fondova EU umnogome se doprinijelo infrastrukturnom osnaživanju Prijestonice, a sve u cilju poboljšanja životnog standarda građana. Posvećenošću pri apliciranju za projekte EU, kao i dobrim rezultatima u njihovom sprovođenju, radićemo na snaženju lokalnih samouprava za dostizanje evropskih standarda", rekao je Drljević tokom sastanka sa gradonačelnikom Prijestonice.

Kašćelan je podsjetio da je Prijestonica Cetinje u prethodnom periodu uspješno koristila sredstava iz fondova Evropske unije u različitim prioritetnim oblastima - od tretmana otpadnih voda, ekologije i energetske efikasnosti, turizma, do jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta lokalne uprave.

„Zadovoljni smo što smo među opštinama koje su povukle najviše sredstava iz EU fondova, a trenutno je u obradi osam naših projekata iz različitih poziva. U narednom periodu cilj nam je da privučemo što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kao i da se što bolje pripremimo za period nakon prijema Crne Gore u EU, kada se očekuje značajna finansijska podrška EU", rekao je on.

Drljević i Kašćelan su saglasni da je proces pristupanja EU od izuzetne je važnosti, ne samo zbog standarda koji se uspostavljaju, već, prije svega, zbog kvaliteta života građana koji bi trebalo da bude unaprijeđen.

Pregovarač za poglavlje 19, LJILJANA SIMOVIć je tokom debate ukazala na važnost korišćenja bespovratnih sredstava iz evropskih fondova, posebno naglasivši značaj Programa Crne Gore i EU za podršku zapošljavanju, obrazovanju i socijalnoj politici, vrijednog 18 miliona eura. Ona je objasnila da je ovaj program nastavak prethodnog programa, Operativnog programa razvoja ljudskih resursa, i da služi kao priprema crnogorskoj administraciji za korišćenje Evropskog socijalnog fonda (ESF), čija sredstva će biti izdašnija, a Crnoj Gori će biti dostupna nakon stupanja u članstvo u EU.

Pregovarač za poglavlje 27, SAšA RADULOVIć je predstavio značaj ovog poglavlja za Cetinje, uz osvrt na planirane projekte na području Prijestonice u oblasti životne sredine, s fokusom na saniranje otpada i prečišćavanje otpadnih voda. Govoreći o važnosti navika i ponašanja kojima čuvamo životnu sredinu, on je apelovao na sve stanovnike da se uključe u aktivnosti čiji je cilj održavanje grada čistim.

ANA SAVJAK iz Kancelarije za evropske integracije približila je građanima Cetinja mogućnosti finansiranja projekata iz IPA fondova, uslove za apliciranje, kao i prilike za prekograničnu saradnju kroz dostupne programe.

Učesnike javne debate je posebno zanimalo dokle se stiglo sa registracijom brenda „Crnogorski pršut" u Briselu, budući da se radi o proizvodu koji je na nacionalnom nivou već zaštićen. Predstavnici pregovaračke strukture su sa Cetinjanima razgovarali i o valorizaciji potencijala na području Prijestonice, mogućnostima za zaposlenje, ali i konkurentnosti crnogorskih diploma na evropskom tržištu.

Pregovarači su posjetili i cetinjsku Gimnaziju i sa učenicima te škole razgovarali o Evropskoj uniji, njenim vrijednostima i šansama koje članstvo u EU donosi mladima.

AUTOR TEKSTA: Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji
Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018