Gradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na gradskom području
Prijestonica Cetinje, tokom proteklog vremenskog okvira, realizovala je radove na gradnji, rekonstrukciji i sanaciji čitavog niza gradskih saobraćajnica. Dio njih nalazi se čak i u samom istorijskom jezgru, poput Zmajeve ulice, koja je 2012. godine prvi put asfaltirana. Slične aktivnosti u mjesnim zajednicama na gradskom području, biće realizovane u kontinuitetu i tokom budućeg vremenskog okvira.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018