Rekonstrukcija stare dječje bolnice
Projektom rekonstrukcije zgrade stare dječje bolnice podrazumijeva se uspostavljanje urgentnog prijema i RTG, te ultrazvučne i endoskopske dijagnostike u prizemlju. Na prvom planu, shodno projektu, nalazile bi se odjeljenske ambulante, a na dograđenoj etaži – uz prostorije Fonda za zdravstveno osiguranje – postojala bi dva apartmana. Cjelokupna dokumentacija za pomenuti projekat, već je kompletirana.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018