Gradnja objekta za potrebe javnih preduzeća
Imajući u vidu aktuelne kapacitete u kojima djeluju javna preduzeća čiji je osnivač Prijestonica Cetinje, nameće se potreba za gradnjom objekta u kojem će ona djelovati. Gradnjom zgrade, rad javnih preduzeća, a time i njihova saradnja sa građanima i drugim institucijama, biće u bitnoj mjeri unaprijeđena.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018