Na Cetinju je 13. jula 2012. godine počela gradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti. Riječ je o ambicioznom projektu, koji će biti realizovan kroz saradnju Prijestonice Cetinje i Vlade Crne Gore, a zahvaljujući kojem će tri postojeće akademije – uz čitav niz drugih sadržaja – biti objedinjene u sklopu najsavremenijeg umjetničkog visokoobrazovnog centra u regionu.

Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti nalaziće se na području nekadašnjeg donjeg „Oboda“, a njegovom gradnjom biće pružen podsticaj razvoju novih smjerova i novih studijskih jedinica iz sfere umjetnosti.

Cjelokupan sadržaj biće izgrađen na parceli površine 25.270 kvadratnih metara, a sami objekti zauzimaće površinu od 6.757 kvadrata.

U okviru kompleksa, svaki od fakulteta biće smješten u posebnom objektu, a njihove površine biće sljedeće – Fakultet likovnih umjetnosti: 5.122 m2; Muzička akademija: 5.334m2; Fakultet dramskih umjetnosti: 4.712 m2.

Zdanje Fakulteta likovnih umjetnosti imaće tri etaže – prizemlje i dva sprata. Muzička akademija djelovaće u objektu koji će, uz prizemlje i dva sprata, imati potkrovlje i suteren. Fakultet dramskih umjetnosti, uz tri etaže, prostorije za rad imaće i u podrumu zgrade.

Studenti, odnosno predavači sa sve tri akademije, na rapsolaganju će imati i zajednički objekat, u kojem će, između ostalog, biti smještena dvorana, odnosno izložbeni prostor. Pomenuti, prizemni objekat, zauzimaće površinu od 811 m2.

Na raspolaganju predavačima i studentima, biće i objekat sa apartmanskim smještajem – studentski dom, ukupne površine 2.025 m2.

Ostali objekti koji će biti u sastavu Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti jesu garaža (podrumski dio) i kotlarnica.