Na Cetinju danas djeluju tri srednje škole, koje se nalaze na gradskom području. Riječ je o cetinjskoj Gimnaziji, Srednjoj stručnoj školi, te Srednjoj likovnoj školi „Petar Lubarda“.

Gimnazija

Istorijat Cetinjske gimnazije, sam po sebi, predstavlja dragocjeno poglavlje crnogorske prosvjetno - kulturne prošlosti. Škola je osnovana 1880. godine, odlukom Državnog savjeta, pod nazivom Knjaževsko – realna gimnazija.

Zanimljivo je kako je Gimnazija tokom prve godine postojanja radila bez pisanih pravila, s obzirom da je prvi nastavni plan i program rada štampan 1881. godine.

Tokom dvije decenije XIX, te u kasnijem periodu – sve do danas, cetinjska Gimnazija bila je rasadnik brojnih nosilaca društvenog života u Crnoj Gori, pa i šire.

Kao samostalna škola, Gimnazija je funkcionisala sve do 1976. godine, kada je ušla u sastav Obrazovnog centra. Tokom 1993. godine, Obrazovni centar transformisan je u JU Srednja škola – Cetinje, no ona je 1997. godine podijeljena na Gimnaziju i Srednju stručnu školu. Od tada, cetinjska Gimnazija opet djeluje samostalno.

Srednja stručna škola

Prve godine rada Srednje stručne škole na Cetinju datiraju iz perioda između dva svjetska rata. Naime, škola je osnovana 1932. godine i djelovala je do 1941. Po završetku Drugog svjetskog rata, 1946. godine, njen rad je obnovljen, uz naziv Državna škola učenika u privredi.

Upravo 1946. godine otvorena je i škola za bolničare, njegovateljice i medicinske sestre – Medicinska škola, koja danas djeluje kao smjer Srednje stručne škole.

Nastava u školi danas se izvodi u okviru trećeg i četvrtog stepena, kroz deset različitih smjerova vezanih za sljedeća zanimanja: ekonomski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar marketinga i trgovine, carinski tehničar, automehaničar, instaler sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacija i drugo.

Srednja likovna škola „Petar Lubarda“

Istorijat nastanka prve Umjetničke škole uvijek se vezuje za njene idejne tvorce, poznate crnogorske umjetnike Petra Lubardu i Mila Milunovića koji su je osnovali na Cetinju 1946. godine. Škola se ubrzo poslije osnivanja seli u Herceg Novi, da bi, poslije pauze od nekoliko godina, ponovo bila konstituisana na Cetinju 1991. godine.

Rekonstruisana 2008 godine, opremljena modernim nastavnim sredstvima, Srednja likovna škola je danas obrazovno – kreativno jezgro koje okuplja mlade stvaraoce iz cijele Crne Gore, a čiji rad prate i podstiču likovni pedagozi škole.

Nastava teče kroz dva programa – smjer likovni saradnik – slikar i grafički saradnik.