Na teritoriji Prijestonice Cetinje djeluju četiri osnovne škole, te jedna škola za osnovno muzičko obrazovanje.

Na gradskom području, nalaze se dvije osnovne škole i škola za osnovno muzičko obrazovanje. Na ruralnom području smještene su dvije osnovne škole – u naseljima Rijeka Crnojevića i Trešnjevo.

Riječ je o sljedećim obrazovnim institucijama:

  • O.Š. "Njegoš"
  • O.Š. "Lovćenski partizanski odred"
  • O.Š. "Boro Vukmirović"
  • O.Š. "Šunjo Pešikan"
  • Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Savo Popović"

Osnovna škola „Njegoš“ – Cetinje

Osnovana 1834. godine, OŠ „Njegoš“ najstarija je škola na teritoriji Crne Gore. Prva cetinjska osnovna škola, od osnivanja, djelovala je u Cetinjskom manastiru. Tačno vijek kasnije, završena je gradnja zgrade u kojoj se OŠ „Njegoš“ nalazi i danas.

Školovani kadar škole najprije je bio nosilac državne vlasti i administracije, a kasnije su njeni đaci postajali poznati naučnici, kulturni i javni radnici, revolucionari, a u najnovije vrijeme nosioci razvoja savremenog društva.

Osnovna škola „Lovćenski partizanski odred“ – Cetinje

Fuzijom osnovnih škola „Marko Mašanović“ i „Vuk Karadžić“, 1. septembra 1975. godine, na Cetinju je sa radom počela OŠ „Lovćenski partizanski odred“. Prvobitno, škola je djelovala u zgradi cetinjske Gimnazije, a 2004. godine, učenici i nastavni kadar pomenute obrazovne ustanove dobijaju na korišćenje novu zgradu, u kojoj OŠ „Lovćenski partizanski odred“ radi i danas.

Danas, u sklopu OŠ „Lovćenski partizanski odred“ djeluju tri područna odjeljenja – u Njegušima, Bajicama i na Čevu.

Osnovna škola „Boro Vukmirović“ – Rijeka Crnojevića

Osnovna škola „Boro Vukmirović“ jedna je od najstarijih obrazovnih institucija u Crnoj Gori. Najstariji sačuvani dokument o radu škole datira iz 1863. godine.

OŠ „Boro Vukmirović“, uz učenike iz Rijeke Crnojevića, okuplja i djecu iz mjesta koja gravitiraju ka tom gradskom naselju – Šinđona, Rvaša, Drušića i Meteriza. Učenici škole angažovani su u niz sekcija, a od 2011. godine izdaju i školski list „Slovo s’ Oboda“.

Osnovna škola „Šunjo Pešikan“ – Trešnjevo

Osnovna škola u Trešnjevu može se svrstati među najstarije u državi. Osnovana 1870. godine, OŠ „Šunjo Pešikan“ danas je jedina obrazovna institucija na području Cuca.

Učenici OŠ „Šunjo Pešikan“, koji, izuzev Trešnjeva, dolaze i iz naselja Kobilji do, Bata, Rokoči i Pusti Lisac, danas postižu zapažene rezultate – kako na opštinskim, tako i na državnim obrazovnim smotrama.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Savo Popović“ – Cetinje

Na Cetinju je 1946. godine osnovana muzička škola, koja je od 1949. godine dobila status srednje muzičke škole. Škola je 1951. godine preseljena u Kotor, a potom, 1958. u Titograd.

Tradiciju muzičkog obrazovanja na Cetinju, nastavila je Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Savo Popović“, koja je osnovana 1958. godine. Škola danas djeluje u zgradi Gimnazije, a nastava se realizuje na klasama klavira, flaute, violine, gitare i harmonike.