Za potrebe svog rada, Skupština Prijestonice Cetinje obrazuje stalna i povremena radna tijela - odbore, savjete i komisije.

Broj članova radnih tijela utvrđuje se prilikom njihovog izbora, a sastav radnih tijela – uključujući predsjednika i zamjenika – po pravilu odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje.

Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara.

STALNA RADNA TIJELA

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te ostala pitanja koja su na dnevnom redu gradskog parlamenta. O pomenutom, radna tijela Skupštini Prijestonice Cetinje podnose izvještaje, koji sadrže mišljenja i prijedloge.

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su odbori i savjeti.

 

Odbori

 • Odbor za statut i propise
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za finansije i privredni razvoj
 • Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Savjeti

 • Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
 • Savjet za zaštitu životne sredine
 • Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Savjet za rodnu ravnopravnost
 • Savjet za razvoj seoskog područja

POVREMENA RADNA TIJELA

Povremena radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje osnivaju se posebnom odlukom, u cilju razmatranja ili stručne obrade pojedinih pitanja, te izrade prijedloga određenih akata.

Posebna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su komisije.

SASTAV RADNIH TIJELA

Odbor za statut i propise: Vesna MIRANOVIĆ (predsjednica), Boris PRLJA, Nina NOVALIĆ, Jelena RADOIČIĆ, dr Ivan GAZIVODA, Božidar IVANOVIĆ, dr Mihailo BABOVIĆ

Odbor za izbor i imenovanja: dr Nenad - Dragan VUŠUROVIĆ (predsjednik), prim. dr Milutin VUKIĆ, Ana NIKOLIĆ, Mirko STANIĆ, dr Mihailo BABOVIĆ, Novka MILOŠEVIĆ, Nikola LATKOVIĆ

Odbor za finansije i privredni razvoj: Boris PRLJA (predsjednik), Rajko MIJUŠKOVIĆ, Borislav PRAVILOVIĆ, dr Nenad - Dragan VUŠUROVIĆ, Ivan KUSOVAC, Zorica MARTINOVIĆ, Božidar IVANOVIĆ

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost: Borislav PRAVILOVIĆ (predsjednik), Vesko PEJOVIĆ, Nada OTAŠEVIĆ, dr Ana PAVIĆEVIĆ, Nikola ĐURAŠKOVIĆ, Zorica MARTINOVIĆ, Nikola LATKOVIĆ

Odbor za društvene djelatnosti: Vesna TOMANOVIĆ (predsjednica), prim. dr Milutin VUKIĆ, dr Milovan JANKOVIĆ, Vesko PEJOVIĆ, Nina NOVALIĆ, Zorica MARTINOVIĆ, Dragica RADUSINOVIĆ

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju: Jovan MARTINOVIĆ (predsjednik), Ana NIKOLIĆ, dr Peđa MILOŠEVIĆ, dr Mihailo BABOVIĆ, Mirko STANIĆ, Nina NOVALIĆ, Dragica RADUSINOVIĆ

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja: Vesna MIRANOVIĆ (predsjednica), Vesko PEJOVIĆ, dr Momčilo OTAŠEVIĆ, Marko VUKČEVIĆ, Božidar IVANOVIĆ

Savjet za zaštitu životne sredine: Nada OTAŠEVIĆ (predsjednica), dr Ana PAVIĆEVIĆ, Vuko PERIŠIĆ, Milena TOMANOVIĆ, Ivan RADOVIĆ

Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti: Nataša JUŠKOVIĆ (predsjednica), prim. dr Milutin VUKIĆ, dr Milovan JANKOVIĆ, dr Peđa MILOŠEVIĆ, dr Ivan IVANOVIĆ

Savjet za rodnu ravnopravnost: Ana NIKOLIĆ (predsjednica), Nina NOVALIĆ, Novka MILOŠEVIĆ, Vesna TOMANOVIĆ, Žana TASAN

Savjet za razvoj seoskog područja: Boris PRLJA (predsjednik), Momčilo JOVANOVIĆ, dr Ana PAVIĆEVIĆ, Slobodan IVANOVIĆ, Mladen BOŠKOVIĆ