12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Vinoteka

12/05/2017: Ugovor o ustupanju dijela potraživanja - Janković Ljiljana

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Mans

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Dragojević Danica

12/05/2017:Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Vušurović Radojka

29/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/17-UPI-3

24/02/2017: RJEŠENJE PO OKONČANJU SKUPŠTINSKE ODLUKE

22/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/17-UPI-1

06/12/2016: Rješenje - Kaluđerović Milena

28/10/2016: Rješenje - Pejaković Veselin

21/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/16-UPI-28/2

15/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/16-UPI-4/2

15/06/2016: Rješenje - Pravilović Željko

22/04/2016: Zaključak o odbacivanju broj 01-004/16-UPI-10

19/04/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/16-UPI 2

15/02/2016: Žalba na Zaključak o odbacivanju broj 07-004/16-UPI-1/2

04/02/2016: Zaključak o odbacivanju broj 07-004/16-UPI-1

06/08/2015: Rješenje o odbijanju donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/15-UPI 4

30/07/2015: Rješenje o odbijanju donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/15-707/4

16/07/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-740/15-UPI-3

12/05/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/15-UPI/1

02/04/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-004/15-UPI-4

29/01/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/14-1206/2

01/12/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/14-UPI 5/3

29/09/2014: Rješenje za odbijanje zahtjeva Kapičić Ilije

18/09/2014: Zaključak donešen po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-061/14-UPI 2

05/09/2014: Obavještenje o dostavljanju zahtjeva nadležnom organu 07-061/14-UPI 2

05/09/2014: Poziv za ispravku podneska broj 07-061/14-UPI 2

04/09/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-061/14-UPI 3

25/07/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-061/14-UPI 1

10/07/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/14-786/2

02/07/2014: Obavještenje o objavljivanju informacije broj 07-004/14-9

02/07/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-004/14-11

20/06/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-044/14-UPI 6

10/06/2014: Saglasnost za uknjižbu prava svojine 

07/04/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 018-031/13-1984/3

29/01/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/14-25/2

06/12/2013: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 018-031/13-1984

21/11/2013: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/13-857

26/04/2013: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-032/13-40/2

02/08/2012: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-061/12-5136/4