Javne nabavke

27/04/2022: Ugovor Partija I Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

26/04/2022: Obavještenje žalba Vodomjeri na daljinsko očitavanje

08/04/2022: INTERNO UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

23/02/2022: Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ul. IV proleterske

22/02/2022: Ugovor Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

21/02/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

18/02/2022: Nabavka opreme za potrebe izrade dekorative rasvjete dvorišta i Zetske

17/02/2022: Rekonstrukcija vodovodne mreže Nabavka opreme za pumpnu stanicu Podgor

16/02/2022: Obavjestenje o ishodu - Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

09/02/2022: Vodomjeri na daljinsko očitavanje

04/02/2022: Otprema opasnih materija (ciklopentan)

04/02/2022: Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

03/02/2022: Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/01/2022: Nabavka led displeja

28/01/2022: Izgradnja trga na Njegušima-II faza

28/01/2022: Sanacija krovnog pokrivača u D.O.O. Sportski centar Cetinje - II faza

27/01/2022: Izgradnja objekta za potrebe socijalnog stanovanja - II faza

30/12/2021: Izmiještanje trase DV 35 kV „Cetinje-Rijeka Crnojević-Podgor“ na dijelu planirane saobraćajnice Nova 4

29/12/2021: Ugovor loz ulje (2)

29/12/2021: Ugovor Izgradnja objekta za potrebe stanovanja - I faza (2)

20/12/2021: Ugovor Nabavka i montaža dizalice za podizanje polupodzemnih kontejnera (3)

17/12/2021: Ugovor o izvođenju radova Rekonstrukcija dijela krova Sportskog Centra Cetinje-1

15/12/2021: Aneks Ugovora Izgradnja II faze saobraćajbice kroz Univerzitetski kompleks (1)

15/12/2021: Aneks Ugovora - Uredjenje terena za kapelu na Čevo (2)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

24/11/2021: Ugovor o izvođenju radova-Adaptacija sale i nabavka opreme za potrebe bioskopa - I faza (1)

01/11/2021: Ugovor - Oprema za potrebe izrade rasvjete (1)

29/10/2021: Ugovor-Opremanje komunalne infrastrukture u gradskim naseljima Prijestonice Cetinje (1)

29/10/2021: Aneks Ugovora parterno uređenje dvorišta Zetske banovine

25/10/2021: Ugovor II faza saobraćajnice kroz Univerzitetski (4)

25/10/2021: Ugovor Izgradnja II faze saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks (5)

22/10/2021: Nabavka i montaža dizalice za podizanje polupodzemnih kontejnera

15/10/2021: Lož ulje

13/10/2021: Ugovor o nabavci robe Nabavka kombi vozila za prevoz đaka (1)

13/10/2021: Ugovor - Kombi vozilo za prevoz đaka

13/10/2021: Ugovor - Kombi vozilo za prevoz đaka

12/10/2021: Aneks Izvođenje radova na izgradnji ulice Nova 4

12/10/2021: Aneks Izvođenje radova na izgradnji ulice Nova 4

01/10/2021: Ugovor - Partija2 Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u Riječkoj nahiji (4)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018