Javne nabavke

05/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - Peka Pavlovića

03/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - ugradnja automatsih zalivnih sistema

28/09/2022: Ugovor - Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azil sa kompletnom infrastrukturom

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija I

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija II

22/08/2022: Ugovor Sanacija krovnog pokrivača

17/08/2022: Geo Usluge UGOVOR

16/08/2022: Ugovor - Izmještanje trase dalekovoda dv35kV

09/08/2022: Ugovor - nabavka logera šuma

05/08/2022: Ugovor o pružanju usluga Distribucija rješenja poreza na nepokretnost

05/08/2022: Ugovor - nabavka službenog motornog vozila

28/07/2022: Ugovor Nabavka fundusa narodnih nošnji za dramsko-folklorne sekcije Osnovnih škola „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje

19/07/2022: Ugovor - Uređenje zelenih površina na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu

12/07/2022: Ugovor Kulturne manifestacije Kulturno ljeto u Prijestonice

01/07/2022: Ugovor Adaptacija objekta jedinice HMP na Cetinju

30/06/2022: Ugovor Nabavka elektro agregata za potrebe MZ Dodoši

27/06/2022: Ugovor Adaptacija javnih zelenih površina u Prijestonici

14/06/2022: Ugovor Partija I - Izgradnja zaletišta za skok u dalj

14/06/2022: Ugovor Partija II - IZGRADNJA IGRALIŠTA KOD SPORTSKOG CENTRA

14/06/2022: Ugovor Partija III - Izgradnja igrališta u Donjem polju

14/06/2022: Ugovor Partija IV - Izgradnja igrališta i fitness terena u Njegoševom parku

14/06/2022: Ugovor Partija V - nabavka nedostajućih sprava za sportske terene i igrališta

13/06/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

08/06/2022: UGOVOR Partija 1 Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije i gumenih prinudnih usporivača brzine

08/06/2022: UGOVOR Partija 2 Nabavka i ugradnja svjetlosne saobraćajne signalizacije

07/06/2022: UGOVOR Izgradnja novih dječijih igrališta

03/06/2022: Ugovor Adaptacija parking površina sa pripadaućim trotoarima za potrebe naselja IV jul-1

03/06/2022: Ugovor izgradnja parkinga između l,ll,lll lamele (3)

03/06/2022: Ugovor o izvođenju radova Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

03/06/2022: Ugovor o nabavci robe - Administrativni materijal

31/05/2022: Ugovor nabavka LED displeja

20/05/2022: Ugovor - Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Rvaši, Meterizi, Župa Dobrska, Drušići, Štitari i Ljubotinskoj Građanskoj

20/05/2022: Ugovor - Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske1

12/05/2022: Adaptacija oštećenih troroara, površina oblutaka i sadnih mjesta gradskih saobraćajnica Cetinja

12/05/2022: Tender Administrativni

12/05/2022: Tender Gorivo

12/05/2022: Tender Izgradnja parkinga između I, II i III lamele na dijelu saobraćajnice u naselju Luke Ivaniševića

12/05/2022: Tender Radovi na adaptaciji parking površina sa pripadajućim trotaorima za potrebe naselja IV jul na Cetinju

12/05/2022: Tender Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

06/05/2022: Nabavka i ugradnja urbanog mobilijara na javnim površinama Prijestonice

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018