Javne nabavke

13/12/2022: Ugovor - Izgradnja vise lokalnih i privremenih objekata

13/12/2022: Ugovor o pružanju usluga - zimsko održavanje

08/12/2022: Ugovor o nabavci robe - lož ulje

07/12/2022: Ugovor o pružanju usluga - Klizalište

05/12/2022: Ugovor o nabavci robe Nabavka isporuka i ugradnja urbanog mobilijara

05/12/2022: Ugovor o nabavci robe-isporuka i ugradnja parking barijera

30/11/2022: Ugovor izvođenje radova na sanaciji putnog pravca Kobilji do - Savine Kruške

29/11/2022: Uređenje terena sa parkinzima uz Šantićevu

25/11/2022: Ugovor Nabavka hidrauličnog alata

25/11/2022: Ugovor Rekonstrukcija toaleta

25/11/2022: UGOVOR O NABAVCI KRUŽNOG PANOA SA LED RASVJETOM

23/11/2022: Ugovor - Isporuka i montaža svjetlećih ukrasa

23/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - adaptacija fasade i krova na objektu Info punkt na lokaciji staro igraliste Ćipur

18/11/2022: Ugovor - Radovi na unapređenju saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Zaštita za kontejnere

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Kućice

09/11/2022: Ugovor o pružanju usluga - obilježavanje praznika Prijestonice

07/11/2022: Ugovor - Izvođenje molersko farbarskih radova na stolariji bivšeg vojnog stana

07/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - uklanjanje nevitalnih

03/11/2022: Ugovor o javnoj nabavci - Adaptacija oštećenih betonskih trotoara - II faza

02/11/2022: Ugovor Trg na Njegušima

02/11/2022: Ugovor - Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/10/2022: Ugovor - adaptacija elektro i kanalizacione instalacije

26/10/2022: Ugovor o nabavci robe - Gorivo

24/10/2022: Ugovor X Crnogorske

05/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - Peka Pavlovića

03/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - ugradnja automatsih zalivnih sistema

28/09/2022: Ugovor - Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azil sa kompletnom infrastrukturom

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija I

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija II

22/08/2022: Ugovor Sanacija krovnog pokrivača

17/08/2022: Geo Usluge UGOVOR

16/08/2022: Ugovor - Izmještanje trase dalekovoda dv35kV

09/08/2022: Ugovor - nabavka logera šuma

05/08/2022: Ugovor o pružanju usluga Distribucija rješenja poreza na nepokretnost

05/08/2022: Ugovor - nabavka službenog motornog vozila

28/07/2022: Ugovor Nabavka fundusa narodnih nošnji za dramsko-folklorne sekcije Osnovnih škola „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje

19/07/2022: Ugovor - Uređenje zelenih površina na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu

12/07/2022: Ugovor Kulturne manifestacije Kulturno ljeto u Prijestonice

01/07/2022: Ugovor Adaptacija objekta jedinice HMP na Cetinju

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018