Dokumenta

Dokumenta

22/11/2023: DNEVNI RED ZA 14. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

17/11/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 14. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na cijenu usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama

31/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na cijene usluga vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama

31/10/2023: REZOLUCIJU PODRŠKE I ZAŠTITE FAKULTETA ZA CRNOGOSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbor za izbor i imenovanje

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i propise

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

31/10/2023: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

31/10/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

31/10/2023: Rješenje o prestanku mandata predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

31/10/2023: Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Zaključci u vezi kamenoloma Milošev Krš

18/10/2023: DNEVNI RED ZA 13. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

18/10/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 13. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

16/10/2023: Lista blagovremenih i potpunih prijedloga kandidata za članove Savjeta RTV Cetinje

02/10/2023: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija-Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću AGENCIJA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVANJU Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora stručne službe Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću SPORTSKI CENTAR CETINJE

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o izmjeni Odluke o konstituisanju Senata Prijestonice

02/10/2023: Odluka o razrješenju člana Izborne komisije Prijestonice

21/09/2023: DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

21/09/2023: Odluka o dopunama Odluke o stipendiranju studenata

21/09/2023: Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2023. godine

21/09/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Bužeta Prijestonice Cetinje za period januar- jun 2023. godine

21/09/2023: Odluka o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

21/09/2023: Odluka o raspisivanju Javnog poziva putem javnog nadmetanja-aukcije radi prodaje nepokretnosti-nestambenog prostora u KO Cetinje I

21/09/2023: Zaključak o prihvatanju prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

18/09/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 12. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

10/08/2023: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio i televizije Cetinje

10/08/2023: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio i televizije Cetinje

10/08/2023: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

25/07/2023: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

25/07/2023: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

25/07/2023: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2023. godinu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018