Dokumenta

Dokumenta

26/12/2022: Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

26/12/2022: Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu vlasničke strukture privatnog partnera

26/12/2022: Odluka o određivanja mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova

26/12/2022: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2022: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno“ Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje“

26/12/2022: Rješenje o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati skalpanju braka i zaključenju životnog partnerstva istog pola

26/12/2022: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UČEŠĆU PRIJESTONICE CETINJE U REGIONALNOM PROGRAMU ReLOaD2

26/12/2022: Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Rješenje o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/12/2022: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 8. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

12/12/2022: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 8. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

04/11/2022: Konačna lista kandidata za dodjelu nagrade "13. novembar" za 2022. godinu i dobitnika nagrade "13. novembar"

10/10/2022: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrade „13. novembar“

06/10/2022: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

06/10/2022: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/10/2022: Odlika za zasnivanje stvarne službenosti radi izgradnje priključnog dalekovoda KO Trešnjevo i KO Kobilji do

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Vodovod i kanalizacija- Cetinje“ za 2022. godinu

03/10/2022: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – ulici po Žarku Marinoviću

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu D.O.O ”Sportski centar Cetinje”

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga u sportskoj dvorani D.O.O ”Sportski centar Cetinje”

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenice gradonačelnika Prijestonice Cetinje

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Đinovići

03/10/2022: Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “13. novembar“

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti o utvrđivanju najniže cijene zakupa prostora za korišćenje u sportske svrhe u D.O.O “Sportski centar Cetinje”

03/10/2022: Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem Spomenika Aleksandru Lesu Ivanoviću

03/10/2022: Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem Spomenika Princezi Kseniji Petrović Njegoš

03/10/2022: Odluka o zaradama lokalnih funkcionera

03/10/2022: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018