Dokumenta

Dokumenta

25/07/2023: Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

25/07/2023: Odluka o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2023. godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

25/07/2023: Odluka o izmjeni Odluke o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i DOO "Sava Trans" Cetinje

25/07/2023: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja – aukcijska prodaja

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti da se na Aleksandra Kovačevića izvrši upis prava svojine na stanu u naselju IV jul u Cetinju

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti „JP Nacionalni parkovi Crne Gore “ za davanje u zakup zemljišta bez naknade radi postavljanja privremenih objekata

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Njeguši

25/07/2023: Informacija o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

19/07/2023: Dnevni red za 11. sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

18/07/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 11. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

16/05/2023: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ORGANA LOKALNE UPRAVE I SLUŽBI ZA 2022.

16/05/2023: Rješenje o imenovanju 2. člana u Savjet za zaštitu životne sredine

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Savjeta za razvoj seoskog područja

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Savjetu za zaštitu životne sredine

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata čalna Odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za Statut

16/05/2023: Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2023.

16/05/2023: Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu Cetinje

16/05/2023: Odluka o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i doo Sava trans Cetinje

16/05/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Vodovod i kanalizaciju

16/05/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na organizaciju crvnog krsta Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalin djelatnosti doo Vodovod i kanalizacija Cetinje za 2022.godinu

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Komunalno Cetinje za 2022. godinu

16/05/2023: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI za 2023. godinu

16/05/2023: Zaključak o prihvatanu izvještaja sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan i plan rada Agencije za razvoj i podršku poslovanju

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa poslovnih i zajedničkih prostorija Agencije za razvoj

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na plan i program rada sa fin. planom, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje za 2023.godinu

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Pijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sred. u svojini Prijestonice Cetinje saTutsitičkom organizacijom Prijestonice

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za posebno partkiralište u ulici Štamar Makarije

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018