Javne nabavke

30/11/2018: Ugovor o pruzanju usluga - Vucedolska ulica Faza I

23/11/2018: Tendererska dokumentacija za pružanje usluga zimskog održavanja saobraćajnica

23/11/2018: Ugovor - Kontejneri

21/11/2018: Ugovor - servis i popravka vozila

21/11/2018: Ugovor - Kompjuterska oprema za potrebe Biznis inkubatora i lica sa invaliditetom

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projektne dokumentacije spajanja ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića kroz Univerzitetski kompleks

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projekta rekonstrukcije ulice Alksandra Puškina od Mojkovačke ulice do Bulevara

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projektne dokumentacije Vučedolske ulice-Faza I

09/11/2018: Odluka - putevi

09/11/2018: Ugovor - Usluge prevoza

09/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izrada projektne dokumentacije Vučedolske ulice-Faza I

08/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izrada projekta rekonstrukcije ulice Aleksandra Puškina od Mojkovačke ulice do Bulevara

08/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada projektne dokumentacije spajanje ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića kroz Univerzitetski kompleks

07/11/2018: Ugovor-Gorivo

05/11/2018: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

01/11/2018: Ugovor - Gume za motorna vozila

31/10/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju agregata za JU "Dnevni centar"

31/10/2018: Ugovor - Izvođenje radova na oštećenju asfaltnog zastora

30/10/2018: Ugovor za gume

16/10/2018: Tender radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica

16/10/2018: Tender za zimsko održavanje saobraćajnica

15/10/2018: Obavještenje o ishodu postupka - Radovi na ostećenju asfaltnog zastora na ulicama Prijestonice

12/10/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Gorivo

12/10/2018: Ugovor - Lož ulje

05/10/2018: Ugovor - osiguranje i registracija vozila

04/10/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - RADOVI NA OŠTEĆENJU ASFALTNOG ZASTORA CT

03/10/2018: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

03/10/2018: Obavještenje o ishodu postupka - lož ulje

01/10/2018: Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

01/10/2018: Obavještenje o ishodu - Osiguranje i registracija vozila

01/10/2018: Tender - Biznis inkubator

28/09/2018: Tenderska dokumentacija za nabavku i ugradnju agregata za JU Dnevni centar Cetinje

28/09/2018: Tenderska dokumentacija - USLUGE PREVOZA

25/09/2018: Obavještenje o ishodu - Gume

24/09/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Osiguranje i registracija vozila

24/09/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - lož ulje

21/09/2018: Izmjene i dopune Plana nabavke male vrijednosti za 2018. godinu

21/09/2018: Tenderska - angažovanje zaštitarske agencije

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 1 - nabavka uređaja i tehničke opreme za Komunalno

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 2 - nabavka uređaja i tehničke opreme za Komunalno

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018