Javne nabavke

23/07/2018: Ugovor o pružanju usluga tekućeg oržavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete

11/07/2018: UGOVOR - Mikroprocesorski semaforski uređaj sa isporukom i ugradnjom

10/07/2018: Obavještenje o ishodu postupka - izrada studija revizije za Njegošev park i park 13. Jul sa parkom u dvorištu Dječije bolnice

06/07/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - rasvjete

05/07/2018: Izmjene i dopune plana javnih nabavki

05/07/2018: Izmjene i dopune plana nabavke male vrijednosti

03/07/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda izrada ravizije za Njegošev park i park 13. Jul sa parkom u dvorištu Dječije bolnice na Cetinju

29/06/2018: Ugovor - Izvođenje radova II faze sanacije fasada na objektima koji se nalaze u Njegoševoj ulici na Cetinju

20/06/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - geodetske usluge

19/06/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Poštanske usluge

18/06/2018: Obavještenje o ishodu postupka - Vrtijeljka

14/06/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti - geodetske usluge

13/06/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - poštanske usluge

11/06/2018: Ugovor o nabavci roba - Piće

11/06/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog nesanitarnog odlagališta - Vrtijeljka

11/06/2018: Izmjena i dopuna plana nabavke male vrijednosti

31/05/2018: Izmjena tenderske dokumentacije

30/05/2018: Ugovor - održavanje i servisiranje specijalnih vozila

30/05/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - II faze sanacije fasada

29/05/2018: Tenderska Dokumentacija za OT - usluge tekućeg održavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete

28/05/2018: Ugovor o pružanju usluga održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije (nabavka i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije)

24/05/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - piće

24/05/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluge održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije

23/05/2018: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti za održavanje i servisiranje specijalnih vozila

23/05/2018: Izmjene pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

16/05/2018: Obavještenje o ishodu postupka - obustavljanju postupka revizija završnog računa budžeta Prijestonice za 2017. godinu

16/05/2018: Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti - piće

16/05/2018: Zahtjev za dostavljanje ponude - održavanje i servisiranje specijalnih vozila

16/05/2018: Izmjene i dopune plana male vrijednosti

16/05/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - vertikalna i horizontalna signalizacija (nabavka i postavljanje nove vertikalne i horizontalne signalizacije)

15/05/2018: Obavještenje o ishodu - održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije (nabavka i postavljanje nove vertikalne i horizontalne signalizacije)

11/05/2018: ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

08/05/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - revizija

08/05/2018: OBAVJEŠTENJE - DEZINSEKCIJA

30/04/2018: Izmjene Zahtjeva za dostavljanje ponuda - dezinsekcija

26/04/2018: Izjava - Uslovi

26/04/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - dezinsekcija

26/04/2018: Obavještenje o ishodu postupka - revizija

26/04/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - REVIZIJA Završnog računa budžeta Prijestonice

24/04/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova II faza sanacije fasada na objektima koji se nalaze u Njegoševoj ulici na Cetinju

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018